Genealogia rodziny Baryła
baryla.mrog.org

Strona główna  •  Baryłowie  •  Zającowie  •  Kalinowscy  •  Jędrzejaczykowie  •  Dudkowie  •  Zajadlakowie  •  Baryla  •  Pozostałe zestawienia genealogiczne  •  Kontakt

Dudkowie

Rodzina Dudków
Aleksandra Dudkowa z Baryłów z dziećmi: Władysławą, Stanisławą i Józefem
(zdjęcie od Piotra Dudka)
Wawrzyniec Dudek
Wawrzyniec Dudek
(zdjęcie od Piotra Dudka)

Rodzina ta pochodzi od Aleksandry Dudek (1877-1966), córki Piotra i Franciszki Baryłów, oraz od jej męża Wawrzyńca Dudka. Choć w drzewie z 1976 r. informacji o tej linii rodziny było niewiele, osobiście udało mi się doprowadzić jej drzewo aż do współczesnych pokoleń (podziękowania dla Marii Wicher oraz Piotra Dudka, jego ojca i dziadka).

Na podstawie metryk udało mi się odszukać, że rodzicami Wawrzyńca byli Michał Dudek i Magdalena Zagrodnik, a jego dziadkami Wojciech Dudek i Elżbieta Krupa oraz Wojciech Zagrodnik i Rozalia Sas. Wawrzyniec urodził się 2 sierpnia 1866 r. w Strojcu, a jego rodzice zawarli związek małżeński 17 października 1857 r. w Praszce.

Aleksandra miała troje dzieci, w tym tylko jednego syna (dlatego nazwisko dziedziczą obecnie tylko 3 osoby i to w linii prostej). Najstarsza była Stanisława Janicka (1905-1987), która miała jedną córkę Marię Wicher. Druga była Władysława Grzebiela (1907-1991). Miała ona trzech synów, w tym Władysława, Jana oraz N.. Najmłodszy z dzieci Aleksandry jest Józef Dudek, który ma jednego syna Edwarda).

21 maja 2005 r. w Prudniku odbył się Ogólnopolski Zlot Dudków. Spotkały się tam osoby noszące nazwisko Dudek. Więcej na stronie www.zlotdudkow.pl.


Dla potomków Aleksandry i Wawrzyńca wywód przodków wygląda następująco (jeśli obrazek nie mieści się w całości na ekranie, można go przewijać poziomym suwakiem):
Przodkowie Dudków


Chcesz coś dodać, zapytać lub jesteśmy spokrewnieni? Napisz!