Genealogia rodziny Baryła
baryla.mrog.org

Strona główna  •  Baryłowie  •  Zającowie  •  Kalinowscy  •  Jędrzejaczykowie  •  Dudkowie  •  Zajadlakowie  •  Baryla  •  Pozostałe zestawienia genealogiczne  •  Kontakt

Jędrzejaczykowie

Rodzina wywodzi się od Jana Jędrzejaczyka (1873–1938) i jego dwóch żon. Pierwszą była Joanna Baryłówna (1875–1909), córka PiotraFranciszki Baryłów. Joanna urodziła mu sześcioro dzieci (w tym jedno zmarło bardzo szybko). Drugą żoną Jana była Michalina z domu Morawiak (1889–1974), z którą miał również sześcioro dzieci (w tym jedno również zmarłe w niemowlęctwie).

W sumie, Jan Jędrzejaczyk miał następujące dzieci, według starszeństwa. Z pierwszej żony: Walenty Jędrzejaczyk (1897–1979), Łucja Mania (1898–1973), nieznany syn, Władysława Janik (1904–1983), Franciszek Jędrzejaczyk (1906–1939) oraz Marianna Owczarek (1909–1999). Z drugiej żony: Józef Jędrzejaczyk (1910–1958), Jan Jędrzejaczyk (*†1911), Genowefa Kalinowska (1912–1955), syn (*†1914), Stanisław Jędrzejaczyk (1915–1945) oraz Ignacy Jendrzejaczyk (1918–2006). Ignacy i jego potomkowie noszą nazwisko rodowe w zmienionej przez niemieckich urzędników wersji (Jędrzekaczyk — Jendrzejaczyk).

Informacje o Jędrzejaczykach pochodzą w głównej mierze z „Rodzinnych wspomnieńIgnacego Jendrzejaczyka spisanych w 1997 r., jak również informacji od Ewy Majewskiej i Grażyny Rokosz.


Dla potomków Jana Jędrzejaczyka z obu żon wywód przodków wygląda następująco (jeśli obrazek nie mieści się w całości na ekranie, można go przewijać poziomym suwakiem):
Przodkowie Jędrzejaczyków


Część rodziny Jędrzejaczyków jest spokrewniona zarówno z Baryłami jak i Kalinowskimi, ale pozostałe części są spokrewnione tylko z jednymi z nich. Poniżej powiązanie między tymi trzema rodzinami (jeśli obrazek nie mieści się w całości na ekranie, można go przewijać poziomym suwakiem):
Powiązanie między Baryłami, Kalinowskimi i Jędrzejaczykami

Potomkowie Joanny i Jana należą do Baryłów i Jędrzejaczyków, ale nie należą do Kalinowskich. Potomkowie Jana i Michaliny należą do Jędrzejaczyków, ale nie należą do Baryłów, a część z nich należy do Kalinowskich. Baryłowie są rodziną dla Jędrzejaczyków tylko po Joannie.

Chcesz coś dodać, zapytać lub jesteśmy spokrewnieni? Napisz!