Genealogia rodziny Baryła
baryla.mrog.org

Strona główna  •  Baryłowie  •  Zającowie  •  Kalinowscy  •  Jędrzejaczykowie  •  Dudkowie  •  Zajadlakowie  •  Baryla  •  Pozostałe zestawienia genealogiczne  •  Kontakt

Kalinowscy

Rodzina Kalinowskich
Ludwik i Ludwika Kalinowscy z dziećmi, Strojec ok. 1932 r.
(zdjęcie od cioci Krysi Pietras)

Podobnie jak w przypadku rodziny Baryłów, pamiętane z przekazów ustnych informacje o przodkach Kalinowskich były nieliczne. Na ich podstawie znaliśmy jako odrębne dwie gałęzie Kalinowskich z okolic Strojca, obie łączące się w Baryłach poprzez zięcia i męża przyrodniej wnuczki Piotra Baryły. Pierwsza gałąź Kalinowskich miała pochodzić bezpośrednio ze Strojca od jego zięcia, męża Ludwiki, tj. Ludwika oraz jego rodziców Michała i Petroneli Kokot. Druga gałąź Kalinowskich miała rzekomo pochodzić z Łaz od męża przyrodniej wnuczki Piotra, mianowicie po śmierci jego córki Joanny jej mąż Jan Jędrzejaczyk z drugą żoną Michaliną (spoza Baryłów) miał córkę Genowefę, która poślubiła nieznanych wówczas korzeni Adama Kalinowskiego. Pomiędzy tymi dwoma gałęziami jeszcze pod koniec 2009 r. nie znaliśmy powiązania, choć podejrzenia o wspólne pochodzenie były.

Początkiem 2010 r. dzięki mikrofilmom metryk parafii Praszka oraz kserokopiom z Archiwum Państwowego w Częstochowie znamy już powiązanie rodzinne między Ludwikiem a Adamem oraz imię najbliższego ich wspólnego przodka Tomasza. Pradziadek Adama — Łukasz — był bowiem rodzonym bratem dziadka Ludwika — Jana, w dodatku oboje urodzili się w Strojcu, a według obecnych informacji jeszcze nikt z Kalinowskich nie pochodził z Łaz, co jednak nie wyklucza tam obecności innych Kalinowskich, jeszcze mi nieznanych.

Co ważniejsze jednak, metryki pozwoliły nam poznać imiona przodków Kalinowskich w kilku kolejnych pokoleniach. Oto przytaczany dotychczas na tej stronie Ludwik Kalinowski urodzony w Strojcu w 1869 r. był synem Michała i Petroneli Kokot. Z ustnych przekazów wiemy o czterech braciach Ludwika, ale na razie w metrykach odnalazłem tylko imię jednego z nich, starszego Michała, jak również nieznanej wcześniej siostry Marii. Ich rodzice Michał i Petronela oboje pochodzili ze Strojca, pobrali się 6 października 1860 r., Michał był synem Jana i Zofii Zagrodnik, zaś Petronela córką Jakuba Kokota i Marii Morawiak. Rodzinę Kokotów i Morawiaków mam nadzieję rozpracować w przyszłości, tymczasem jednak jeszcze głębiej sięgając poznałem już trochę linię Kalinowskich.

Słowa do potomnych
apel do potomnych napisany przez Elżbietę Kalinowską przed 1951 r.
(zdjęcie od wujka Mieczysława Ryglewskiego)

Jan Kalinowski, ojciec Michała i dziadek Ludwika, miał jeszcze co najmniej siedmoro innych dzieci: Marcina, Piotra, zmarłą w wieku 15 lat Karolinę, 9-letnią Marię, Zuzannę, 7-letnią Jadwigę i 2-letniego Szymona. Jan z Zofią i kilkorgiem dzieci zmarli kolejno w roku 1848 i kolejnym, prawdopodobnie z powodu epidemii jakiejś choroby zakaźnej, prawdopodobnie cholery.

Wspomniany Jan miał co najmniej dwóch braci, starszego Łukasza i młodszego Aleksego Kalinowskich. Ich rodzicami byli Tomasz Kalinowski i Petronela z Krzemińskich. To jak na razie najdalej znani przodkowie Kalinowskich, żyjący w II poł. XVIII w. Nie wiem jeszcze, gdzie mieszkali, ale co najmniej przez kilka lat musieli mieszkać w Strojcu, bowiem tam na pewno urodził się najmłodszy Aleksy.

Z kolejnych metryk, których nie wsposób wszystkich wymienić, poznałem innych potomków Łukasza, Jana i Aleksego, między innymi potomków Walentego Kalinowskiego czy też Stanisława Kalinowskiego, ojca wspomnianego już Adama, Marianny i Józefa. Odsyłam w tym zakresie do kolorowych odsyłaczy, wszystkich prowadzących do odpowiednich miejsc na elektronicznym drzewie genealogicznym naszej rodziny.

Ludwik i Ludwika mieli siedmioro lub ośmioro dzieci (informacje o bliźniaku na razie nie mają potwierdzenia). W kolejności byli to: Maria Bakalarczyk (1896–1940), Apolonia Hofman (1901–1977), Ignacy Kalinowski (1903–1982), Weronika Pietras znana jako Walentyna (1907–1985), Jan Kalinowski (1908–1986), Weronika Janas (1911–1966) oraz Stanisław Kalinowski (1915–1977). Ich właśnie zdjęcia znajdują się na tej stronie.

Rodzeństwo Kalinowskich
Rodzeństwo Kalinowskich
(zdjęcie od cioci Zosi Owczarek)
W skrócie, drzewo genealogiczne Kalinowskich według mojej obecnej wiedzy wygląda następująco:
Tomasz Kalinowski
├──> Łukasz Kalinowski
│   ├──> Jadwiga Zagrodnik
│   ├──> Tomasz Kalinowski
│   │   ├──> Julianna Kalinowska
│   │   ├──> Karolina Kalinowska
│   │   ├──> Stanisław Kalinowski
│   │   │   ├──> Józef Kalinowski
│   │   │   ├──> Marianna Komorowska
│   │   │   ├──> Adam Kalinowski
│   │   │   ├──> Katarzyna Kalinowska
│   │   │   ├──> Monika Kalinowska
│   │   │   └──> Katarzyna Mielczarek
│   │   ├──> Ludwik Kalinowski
│   │   │   ├──> Michalina Krzemińska
│   │   │   └──> Ludwika Knaga
│   │   ├──> Franciszek Kalinowski
│   │   │   ├──> Ignacy Kalinowski
│   │   │   ├──> Wincenty Kalinowski
│   │   │   └──> Józef Kalinowski
│   │   ├──> Franciszka Kalinowska
│   │   └──> Zuzanna Kalinowska
│   ├──> Karol Kalinowski
│   │   ├──> Kacper Kalinowski
│   │   ├──> Walenty Kalinowski
│   │   │   └──> Elżbieta Ryglewska
│   │   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Katarzyna Kalinowska
│   │   ├──> Maria Kalinowska
│   │   └──> Andrzej Kalinowski
│   ├──> Andrzej Kalinowski
│   │   ├──> Antoni Kalinowski
│   │   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Józef Kalinowski
│   │   ├──> Franciszek Kalinowski
│   │   │   └──> Andrzej Kalinowski
│   │   └──> Tomasz Kalinowski
│   ├──> Jan Kalinowski
│   ├──> Małgorzata Kalinowska
│   └──> Magdalena Kalinowska
├──> Jan Kalinowski
│   ├──> Marcin Kalinowski
│   │   └──> Wincenty Kalinowski
│   ├──> Piotr Kalinowski
│   │   ├──> Józefa Kalinowska
│   │   ├──> Jan Kalinowski
│   │   ├──> Katarzyna Kalinowska
│   │   ├──> Julianna Kalinowska
│   │   ├──> Petronela Kalinowska
│   │   ├──> Petronela Kalinowska
│   │   ├──> Antonina Kalinowska
│   │   └──> Petronela Kalinowska
│   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Michał Kalinowski
│   │   ├──> Maria Kalinowska
│   │   └──> Ludwik Kalinowski mąż Ludwiki Baryły
│   │      ├──> Maria Bakalarczyk
│   │      ├──> Apolonia Hofman
│   │      ├──> Ignacy Kalinowski
│   │      ├──> Weronika Pietras (zwana Walentyną)
│   │      ├──> Jan Kalinowski
│   │      ├──> Weronika Janas
│   │      └──> Stanisław Kalinowski
│   ├──> Karolina Kalinowska
│   ├──> Maria Kalinowska
│   ├──> Zuzanna Kalinowska
│   ├──> Jadwiga Kalinowska
│   └──> Szymon Kalinowski
└──> Aleksy Kalinowski
   ├──> Agnieszka Kalinowska
   ├──> Magdalena Korzeniowska
   │   └──> Michał Korzeniowski
   ├──> Maria Hąbek
   │   ├──> Julian Hąbek
   │   └──> Maria Hąbek
   ├──> Józefa Pilak
   │   ├──> Katarzyna Pilak
   │   └──> Andrzej Pilak
   ├──> Petronela Kalinowska
   └──> Franciszek Kalinowski

Drzewo genealogiczne potomków Tomasza Kalinowskiego wygląda następująco (w razie potrzeby suwakiem można przewijać obrazek poziomo):
Drzewo genealogiczne KalinowskichDla potomków Ludwika i Ludwiki wywód przodków wygląda następująco (jeśli obrazek nie mieści się w całości na ekranie, można go przewijać poziomym suwakiem):
Przodkowie Kalinowskich


Zobacz też wpisy poświęcone rodzinie na blogu oraz inne witryny poświęcone Kalinowskim.

Chcesz coś dodać, zapytać lub jesteśmy spokrewnieni? Napisz!